Todas las entradas por ramonbreu

RAONS PER A UNA CRÒNICA

Potser la primera raó de ser d’aquest treball ha estat l’obstinació per pretendre demostrar que, encara que no ho pugui semblar, el barri de Santa Eulàlia de Provençana de l’Hospitalet de Llobregat, ha tingut un procés històric interessant i amb experiències que poden ser avui enriquidores. He volgut col·laborar, també, en reivindicar Santa Eulàlia com a barri amb ple dret a tenir una història pròpia i una dinàmica cultural saludable i accionada pels seus propis veïns i veïnes.

He dedicat força atenció a les festes, a les seves característiques, a la seva evolució i també a les seves manipulacions. La defensa de la festa és un mitjà per consolidar la personalitat de Santa Eulàlia i la seva cohesió comunitària. Però la festa és també un fi en sí mateixa, per redescobrir l’alegria i la comunicació.

També insisteixo en descriure la trajectòria de les entitats associatives de Santa Eulàlia. Associacions dèbils en bona part, però on periòdicament s’han enquadrat persones que a més de viure al barri, han lluitat per ell i li han donat vida, transmeten experiències culturals que cal que no siguin oblidades.

Segurament, el valor d’aquestes pàgines virtuals consisteix en el fet d’haver recollit dades disperses, escrites unes, verbals unes altres, que no havien estat reunides. Potser algunes s’haguessin perdut al desaparèixer els seus coneixedors.

Una de les conclusions que he tret d’aquesta recerca és constatar que la història de les nacions no només no passa de llarg de barris com Santa Eulàlia de Provençana, sinó que sovint, és en aquests barris on rep impulsos decisius i renovadors.

Ramon Breu

 

Can Gras

Anuncios